Remontti-ilmoitus


Muutostyöohjeet

Asunto-osakeyhtiössä taloyhtiö omistaa rakennuksen huoneistoineen. Osakas omistaa taloyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan kyseistä huoneistoa. Osakas voi pääsääntöisesti tehdä korjaus- ja muutostöitä niissä tiloissa, joihin hänellä on hallintaoikeus.

Ilmoituksen alaisen remontin saa aloittaa vasta siinä vaiheessa, kun taloyhtiö on antanut luvan. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla taloyhtiökohtaisia poikkeamia tai rajoitteita. Jos olet epävarma mitkä ovat luvan varaisia muutostöitä, niin kysy isännöitsijältä tarkennuksia. Huomioithan, että remontista syntyviä jätteitä ei saa viedä taloyhtiön roskiksiin. Remonttia tehdessä tulee noudattaa taloyhtiön järjestyssääntöjä (esim. meluavien töiden osalta). Osakkaalla on esimerkiksi huolimattomuudesta/välinpitämättömyydestä johtuvien laiminlyöntien johdosta vahingonkorvausvastuu toteuttamansa remontin/muutostyön osalta.

Remonttia tekevä osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aihetuvista kohtuullisista kustannuksista. Asunto-osakeyhtiölain mukaan huoneistoremonttien asianmukaisesta valvonnasta aiheutuvat kulut peritään osakkaalta.

Osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle mm. seuraavan tyyppisistä muutostöistä:

 • saunan rakentaminen asuntoon ( huom. kunnan rakennusvalvonnan vaatimukset)
 • kylpyammeen poistaminen ja tilan muuttaminen suihkunurkaksi
 • kylpy- tai suihkutilan lattia- ja seinäpinnoitteiden uusiminen tai korjaaminen
 • parketin tai laatoituksen asentaminen (huolehdittava erityisesti kosteus- ja äänieristyksestä)
 • pyykinpesu- tai astianpesukoneen liitoshanojen lisääminen tai sijaintimuutos
 • lämpöpattereiden poistaminen tai siirtäminen
 • erillisen ilmanvaihtopuhaltimen asentaminen keittiöön tai pesutiloihin
 • kW-määrältään suuritehoisen (yli 2200 W, 16 A:n sulake) sähkölaitteen uudet johdotustyöt
 • TV-antennipistorasian paikan siirtäminen tai lisäpisteen rakentaminen tai oman antennin asentaminen
 • aukkojen ja kolojen tekeminen kantaviin seiniin, lattiaan tai kattoon
 • taloyhtiön kanaviin, putkistoihin ja johtoihin kohdistuvat muutostyöt
 • kevytrakenteisen väliseinän poistaminen tai lisäseinän tekeminen (jos seinässä sähkö- ym johtoja)
 • keittiökalustemuutokset, joissa vesi- ja viemäripisteet siirretään eri kohtaan
 • ikkunapuitteiden ulos näkyvien sisäosien maalaaminen entisestä poikkeavalla sävyllä

Muutos- ja kunnossapitotyö tulee ilmoittaa taloyhtiölle kirjallisesti, kun aiotaan tehdä remonttia taloyhtiön vastuulla oleviin vesi-, viemäri-, lämpö-, puhelin-, sähkö- ja ilmanvaihtokanaviin sekä –hormeihin, sähköjohdotuksiin tai lämmitys-, vesijohto- tai viemärijärjestelmiin.

Lattipinnoitteet

 • Laminaatti ja lautaparketti voidaan asentaa muovimaton päälle. Muovimatto on kuitenkin poistettava keittiön ja eteisen lattiasta kosteusvaurioriskin vuoksi.

 • Laminaatin ja lautaparketin alle on aina asennettava askeläänieristys valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muovimatto ei ole äänieriste.

 • Laminaatin asennuksessa on huomioitava valmistajan ohjeet liikuntasaumoissa ja liikkumavaroissa

 • Muovimaton tulee olla luokitukseltaan sisätiloihin sopiva ja äänieristysluokaltaan riittävä

 • Lattiapinnoitteen alustan tulee olla aina kuiva ja tasainen

 • Muovimattoa tai linoleum päällystettä asennettaessa tulee vanha lattiapinnoite aina poistaa

 • Vanhan parketin tai laminaatin päälle ei saa asentaa uutta pinnoitetta vaan myös näissä tapauksissa vanha pinnoite on aina purettava alta

 • Pääsääntöisesti lattiapinnoitteen vaihtoon ei määrätä valvontaa yhtiön puolesta. Osakas on aina vastuussa muutostöiden asianmukaisesta suorittamisesta. Laajoissa muutostöissä yhtiö saattaa kuitenkin määrätä hankkeelle valvojan.

 • Valvontakustannuksista vastaa osakas.

Keittiö

Rakennustyöt

 • Vanhan keittiön purkutyöt tulee suorittaa huolella

 • Mikäli allastaso uusitaan tai poistetaan remontin ajaksi, tulee keittiöhanat irrottaa ja vesijohdot tulpata asianmukaisesti. Myös viemärit tulee tulpata töiden ajaksi hajuhaittojen ja padotustilanteiden aiheuttamien vesivahinkojen estämiseksi, kustannuksista vastaa muutostyön teettäjä

 • Allaskaapin alle (viemäröinnin ja vesipisteen kohdalle) tulee asentaa vuotoveden esiintuonti (esim. muovimatto)

 • Astianpesukoneen ja pakastimen alle on asennettava vuotokaukalo

 • Keittiökaappien välitilalaatoituksen alle suositellaan asennettavaksi siveltävä vedeneriste

 • Keittiön lattiaan suositellaan muovimattoa tai laatoitusta, joka asennetaan myös kodinkoneiden ja alakaappien alle.

Putkityöt

 • Putkityöt tulee teettää ammattitaitoisella putkiurakoitsijalla, jonka vakuutusturvan tulee olla kunnossa

 • Kaikkien putkien kannakointi ja tuenta on varmistettava kalusteasennuksen yhteydessä

 • käyttövesiputket on varustettava kalustesuluilla

 • Hanojen ja muiden vesikalusteiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Mikäli osakas käyttää muita kuin taloyhtiön hyväksymiä(esim. Oraksen) vesikalusteita, vapauttaa osakas yhtiön ao. kalusteiden kunnossapitovastuusta.

 • Pyykinpesukone suositellaan asennettavaksi tilaan, jossa on lattiakaivo

 • Astianpesukoneen asennus tulee teettää ammattitaitoisella putkiurakoitsijalla

 • astianpesukoneen vesiliitoksen saa asentaa vain astianpesukoneliitoksella varustettuun keittiöhanaan. Mikäli vanha hana ei täytä vaatimuksia, tulee hana uusia kokonaan.

 • Astianpesukoneen poistoputken saa liittää vain poistoliitoksella varustettuun keittiöaltaiden hajulukkoon. Mikäli hajulukko ei täytä vaatimuksia, tulee hajulukko uusia kokonaan. Lisäksi poistoputken tulee kulkea tiskialtaan poistoventtiilin tason yläpuolelle, jotta vesi ei voi valua huomaamatta letkua pitkin koneeseen ja koneesta lattialle. Poistoputken kiinnitys hajulukkoon on varmistettava mekaanisesti (klemmari tms.)

 • Yhtiö korvaa uudet hanat vain jos vanhat hanat on ennen remontin aloittamista tarkastettu ja todettu uusittaviksi yhtiön edustajan toimesta

 • Mikäli tulitöitä joudutaan tekemään myöntää tulityöluvan isännöitsijä.

Ilmanvaihtotyöt

 • Ilmanvaihdon poistoventtiileiden on oltava paikallaan näkyvissä, säädettävissä ja puhdistettavissa
 • sähkölaitteiden asennuksesta laadittavasta käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta on toimitettava kopio isännöitsijätoimistoon

Kylpyhuone

Rakennustyöt

 • Vanhat vesieristeet puretaan pintarakenteiden purun yhteydessä. Rakenteita ei saa jäädä kahden vedeneristyksen väliin. Mahdollisen seinälevytyksen tulee olla käyttötarkoitukseen soveltuva.

 • Lattian kaadot on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava

 • Lattiakaivon korokerenkaat tulee uusia

 • Kylpyhuoneen (märkätila) pintoja uusittaessa on seiniin ja lattiaan tehtävä RakMKC2 mukainen vedeneristys

 • Vesieristeen saa asentaa vain VTT-sertifikaatin omaava asentaja

 • Vesieristeen asentamisesta laaditaan märkätila-asentajan työkohdepäiväkirja, joka on toimitettava isännöitsijätoimistoon

 • Rakennustöistä kokonaisuudessaan laaditaan vastaanottopöytäkirja, joka on toimitettava isännöitsijätoimistoon

 • Vesieristetarkastus suoritetaan taloyhtiön toimesta, kustannuksista vastaa muutostyön teettäjä

 • Vesieristetarkistuksia tehdään 2kpl (seinä, lattia)

Sähkötyöt

 • Asennuksista tehtävä virallinen käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että asennus on tehty määräysten mukaisesti ja turvallisesti. Tarkastuspöytäkirjan toimittaminen on sähköurakoitsijoiden määräysten mukainen velvollisuus.

 • Sähköasennukset tehnyt asennusliike vastaa mahdollisesti ilmenevistä vioista tai puutteista

 • Myös huoneiston antenni-, puhelin- ja yleiskaapelointiin tehtävistä muutoksista ja korjauksista pitää ilmoittaa taloyhtiölle.

Yleiset ehdot muutostöissä

Häiriötä ja melua aiheuttavat työt tulee tehdä arkisin klo 8.00-19.00 ja lauantaina klo 9.00-18.00 välisenä aikana. Sunnuntaina ja pyhäpäivinä remontointi on kielletty. Remontin teettäjän ja tekijän tulee huolehtia remonttijätteensä itse hävitettäväksi ja/tai kierrätykseen. Taloyhtiön jätetiloihin remonttijätteitä ei saa viedä. Hissit ja porraskäytävät tulee suojata ja puhdistaa päivittäin myös remontin aikana. Remontistaan tulee tiedottaa taloyhtiön ilmoitustauluilla. Tiedotteesta tulee selvitä yhteyshenkilö ja mihin mennessä remontti valmistuu. Tarvittavista vesikatkoista tulee sopia etukäteen Perkkaan Huollon kanssa ja tiedottaa niistä ilmoitustauluilla ja/tai ulko-ovissa vähintään kolme päivää etukäteen. Vesikatko tulee tehdä klo 9.00-16.00 välisenä aikana. Tiedottamisvelvollisuus remontista on osakkaalla/hänen urakoitsijallaan.

Asbestilaki

Muutostyön ehtona on, että ennen vuotta 1994 rakennetuissa rakennuksissa on kaikista taloyhtiössä tehtävissä purku- tai korjaustöissä tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Muutostyön teettäjän (osakas) on toimitettava taloyhtiölle lausunto suoritetusta materiaalinäytteen analysoinnista ennen purkutyön aloittamista. Osakas maksaa näytteen ottamisesta, analysoinnista ja lausunnosta sekä myöhemmistä asbestipurkutöistä ja jätteestä aiheutuvat kustannukset. Lausunto annetaan vain osakkaan omien materiaalinäytteiden perusteella. Saman talon muut osakkaat eivät voi hyödyntää lausunnon tietoa. Materiaalinäytteitä on otettava riittävä määrä (esim. kiinnityslaasti, -liima, tapettiliima, kph:n levyseinä, mattoliima, ym). Rakennuttajan velvollisuus on varmistua, että purettavissa rakenteissa ei ole asbestia. Rakennuttajan tulee huolehtia, että purkutyön tekee asbestipurkuun oikeutettu ja rekisteröity yritys. Purkuraportista tulee toimittaa kopio taloyhtiölle. Ennen asbestipurkutyön aloittamista taloyhtiölle tulee ilmoittaa yrityksen nimi, osoite, y-tunnus ja tekijöiden nimet.


Lataa remontti-ilmoitus tästä. Täyttäminen onnistuu varmemmin lataamalla se ensin omalle koneelle.


Toimita täytetty lomake osoitteeseen asiakaspalvelu@perkkaanhuolto.fi